abandonne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za abandonne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.abandonné (abandonnée) [abɑ̃dɔne] GLAG pp

abandonné → abandonner

II.abandonné (abandonnée) [abɑ̃dɔne] PRID

glej tudi abandonner

1. abandonner (renoncer à):

II.s'abandonner GLAG povr

1. abandonner (renoncer à):

II.s'abandonner GLAG povr

Prevodi za abandonne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

abandonne v slovarju PONS

Prevodi za abandonne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

abandonné(e) [abɑ̃dɔne] PRID

II.abandonner [abɑ̃dɔne] GLAG nepreh.

Prevodi za abandonne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

abandonne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文