plaindre’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plaindre’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se plaindre GLAG povr

1. plaindre:

to whinge péj
Individual translation pairs

Prevodi za plaindre’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
kvetch inf

plaindre’ v slovarju PONS

Prevodi za plaindre’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za plaindre’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plaindre’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文