Common v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Common v slovarju angleščina»francoščina

I.common [Brit ˈkɒmən, Am ˈkɑmən] SAMOST (public land)

Common v slovarju PONS

Prevodi za Common v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.common <-er, -est [or more common, most common]> [ˈkɒmən, Am ˈkɑ:mən] PRID

Prevodi za Common v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Common Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Common iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za Common v slovarju francoščina»angleščina

Common iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za Common v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文