trous v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bouche-trou <pl bouche-trous> [buʃtʀu] SAMOST m

trou [tʀu] SAMOST m

trou d'air AVIAT
trou de balle slang
arsehole Brit vulg sl
trou de balle slang
asshole Am slang
trou de Botal ANAT
trou du chat NAUT
trou du cul vulg sl
arsehole Brit vulg sl
trou du cul vulg sl
asshole Am slang
trou de nez inf
trou noir ASTRON

trou-trou <pl trou-trous> [tʀutʀu] SAMOST m

Prevodi za trous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trous v slovarju PONS

Prevodi za trous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trou [tʀu] SAMOST m

bouche-trou <bouche-trous> [buʃtʀu] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za trous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trous Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文