l'h v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'h v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za l'h v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'h v slovarju PONS

Prevodi za l'h v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

h okrajšava od heure

glej tudi heure

heure [œʀ] SAMOST ž

H, h [aʃ, ´aʃ] SAMOST m inv

Individual translation pairs
1.30am local time Brit
1:30 a.m. local time Am
ouvrir à 15 h
to open at 3 p.m.

Prevodi za l'h v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'h Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ouvrir à 15 h
to open at 3 p.m.
1.30am local time Brit
1:30 a.m. local time Am
h as in How Am
h for Harry Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文