prophète v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prophète v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi faux1, faux2

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRID

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRIS

III.à faux PRIS

IV.faux <pl faux> SAMOST m

V.faux1 (fausse) [fo, fos]

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

faux2 <pl faux> [fo] SAMOST ž FARM

Individual translation pairs

Prevodi za prophète v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prophète v slovarju PONS

prophète Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文