lettre: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lettre: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lettré (lettrée) [letʀe] PRID

II.lettré (lettrée) [letʀe] SAMOST m (ž)

I.lettre [lɛtʀ] SAMOST ž

1. lettre (signe graphique):

II.lettres SAMOST fpl

1. lettre:

lettres UNIV, ECOLE (français)
arts Brit

III.lettre [lɛtʀ]

IV.lettre [lɛtʀ]

glej tudi cinq

pèse-lettre <pl pèse-lettres> [pɛzlɛtʀ] SAMOST m

carte-lettre <pl cartes-lettres> [kaʀtəlɛtʀ] SAMOST ž

mandat-lettre <pl mandats-lettres> [mɑ̃dalɛtʀ] SAMOST m

Prevodi za lettre: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lettre: v slovarju PONS

Prevodi za lettre: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lettre [lɛtʀ] SAMOST ž

pèse-lettre <pèse-lettre(s)> [pɛzlɛtʀ] SAMOST m

Prevodi za lettre: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lettre: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文