attentions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attentions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.attention [atɑ̃sjɔ̃] SAMOST ž

1. attention (vigilance):

II.attention [atɑ̃sjɔ̃] MEDMET

attenter [atɑ̃te] GLAG preh. obj.indir.

Prevodi za attentions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

attentions v slovarju PONS

Prevodi za attentions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attention [atɑ̃sjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za attentions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

attentions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文