angleško » italjanski

I . run [rʌn] SAMOST

3. run:

serie ž

5. run (type):

run

6. run (direction, tendency):

run
corso m

7. run (enclosure for animals):

run

8. run (hole in tights):

run

9. run SPORTS:

run m inv
pista ž

10. run:

run CINE
run THEAT

11. run MUS:

run
volata ž

12. run MILIT:

chicken run SAMOST

dry run SAMOST

print run SAMOST

run against GLAG preh. POL

II . run down GLAG preh.

1. run down run over:

2. run down (disparage):

3. run down (capture):

II . run in GLAG preh.

1. run in AUTO:

2. run in inf (capture):

II . run off GLAG preh.

1. run off water:

2. run off typo:

3. run off (make quickly):

run through GLAG preh.

1. run through station:

2. run through money:

II . run up GLAG preh.

1. run up flag:

2. run up (make quickly):

run-in [ˈrʌn·ɪn] SAMOST

1. run-in inf (argument):

2. run-in (prelude):

vigilia ž

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文