half-liter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za half-liter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.half <pl halves> [Brit hɑːf, Am hæf] SAMOST

4. half SPORT → half back

half full, over, asleep, drunk, cooked, dressed, eaten, hidden, understood, remembered:

not half inf!
not half bad inf

glej tudi half back

Prevodi za half-liter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

half-liter v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文