noyées v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za noyées v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi noyer

I.noyer [nwaje] SAMOST m

III.se noyer GLAG povr

IV.noyer [nwaje]

I.noyer [nwaje] SAMOST m

III.se noyer GLAG povr

IV.noyer [nwaje]

glej tudi rage, poisson

rage [ʀaʒ] SAMOST ž

2. rage (fureur):

poisson [pwasɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za noyées v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

noyées v slovarju PONS

Prevodi za noyées v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.noyé(e) [nwaje] PRID

II.noyé(e) [nwaje] SAMOST m(ž)

noyer1 [nwaje] SAMOST m

II.noyer2 [nwaje] GLAG povr (mourir)

Individual translation pairs

Prevodi za noyées v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

noyées Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to give a dog a bad name Brit prov
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文