person's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za person's v slovarju angleščina»francoščina

person [Brit ˈpəːs(ə)n, Am ˈpərs(ə)n] SAMOST

1. person (human being):

displaced person [Brit ˌdɪspleɪst ˈpəːs(ə)n, Am dɪsˈpleɪst ˈpərsn] SAMOST

person's v slovarju PONS

Prevodi za person's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

person <-s [or people]> [ˈpɜ:sən, Am ˈpɜ:r-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za person's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

person's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

person's iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文