livre: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za livre: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.livre [livʀ] SAMOST m

II.livre [livʀ] SAMOST ž

III.livre [livʀ]

IV.livre [livʀ]

II.se livrer GLAG povr

III.livrer [livʀe]

audio-livre [odjolivʀ] SAMOST m

grand-livre <pl grands-livres> [ɡʀɑ̃livʀ] SAMOST m FIN

livre-cassette <pl livres-cassettes> [livʀkasɛt] SAMOST m

livre tactile [livʀə taktil] SAMOST m

serre-livres, serre-livre <pl serre-livres> [sɛʀlivʀ] SAMOST m

Prevodi za livre: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

livre: v slovarju PONS

Prevodi za livre: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

livre1 [livʀ] SAMOST m

livre2 [livʀ] SAMOST ž

Prevodi za livre: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

livre: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文