excuses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za excuses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.excuse SAMOST [Brit ɪkˈskjuːs, ɛkˈskjuːs, Am ɪkˈskjus]

1. excuse:

1. excuse (forgive):

Individual translation pairs

Prevodi za excuses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

excuses v slovarju PONS

Prevodi za excuses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za excuses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

excuses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文