stepping v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stepping v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. step (pace):

pas m

III.step <part prés stepping; prét, part passé stepped> [Brit stɛp, Am stɛp] GLAG preh.

IV.step <part prés stepping; prét, part passé stepped> [Brit stɛp, Am stɛp] GLAG nepreh.

Prevodi za stepping v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stepping v slovarju PONS

Prevodi za stepping v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. step (foot movement):

pas m

Prevodi za stepping v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stepping Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pas à pas

stepping iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文