argent: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za argent: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

argent [aʀʒɑ̃] SAMOST m

1. argent (monnaie):

glej tudi serviteur, odeur, fenêtre, bonheur

serviteur [sɛʀvitœʀ] SAMOST m

odeur [ɔdœʀ] SAMOST ž

fenêtre [fənɛtʀ] SAMOST ž

5. fenêtre ANAT:

fenêtre à battants ARCHIT
fenêtre à guillotine ARCHIT
fenêtre à meneaux ARCHIT
fenêtre à tabatière ARCHIT

bonheur [bɔnœʀ] SAMOST m

vif-argent <pl vifs-argents> [vifaʀʒɑ̃] SAMOST m CHIM

Individual translation pairs

Prevodi za argent: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

argent: v slovarju PONS

Prevodi za argent: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za argent: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

argent: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文