sous-estimer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sous-estimer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sous-estimer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.underestimate SAMOST [Brit ʌndərˈɛstɪmət, Am ˌəndərˈɛstəmət]

II.underestimate GLAG preh. [Brit ʌndərˈɛstɪmeɪt, Am ˌəndərˈɛstəˌmeɪt]

2. short ELEC → short circuit

1. short (not long-lasting):

IV.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] PRIS (abruptly)

VII.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] GLAG preh., nepreh.

short ELEC → short circuit

glej tudi short circuit, cut short

sous-estimer v slovarju PONS

Prevodi za sous-estimer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sous-estimer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.underestimate [ˌʌndərˈestɪmeɪt, Am -dɚˈestə-] SAMOST

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文