bus: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bus: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bus <pl bus> [bys] SAMOST m

bateau-bus <pl bateaux-bus> [batobys] SAMOST m

I.boire [bwaʀ] SAMOST m

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

III.se boire GLAG povr

IV.boire [bwaʀ]

glej tudi vin, lie

vin [vɛ̃] SAMOST m

1. vin (de raisin):

lie [li] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za bus: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
bus m
bus m

bus: v slovarju PONS

Prevodi za bus: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bus2 [bys] SAMOST m INFOR

Individual translation pairs

Prevodi za bus: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bus: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文