elieve v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za elieve v slovarju angleščina»francoščina

I.eleven [Brit ɪˈlɛv(ə)n, Am əˈlɛvən] SAMOST

II.eleven [Brit ɪˈlɛv(ə)n, Am əˈlɛvən] PRID

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

I.make-believe SAMOST [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe PRID [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

believer [Brit bɪˈliːvə, Am bəˈlivər] SAMOST

non-believer [Brit nɒnbɪˈliːvə, Am ˌnɑnbəˈlivər] SAMOST

elieve v slovarju PONS

Prevodi za elieve v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi eight

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文