part’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za part’ v slovarju angleščina»francoščina

1. part (of whole):

to be (a) part of

II.part [Brit pɑːt, Am pɑrt] PRIS (partly)

part’ v slovarju PONS

Prevodi za part’ v slovarju angleščina»francoščina

part’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

part’ iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za part’ v slovarju francoščina»angleščina

part’ iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za part’ v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文