en-avant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za en-avant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

en-avant <pl en-avant> [ɑ̃navɑ̃] SAMOST m (au rugby)

I.avant1 [avɑ̃] PRIS

1. avant (dans le temps):

2. avant (dans l'espace):

II.avant1 [avɑ̃] PREDLOG

1. avant (dans le temps):

3. avant (dans une hiérarchie):

III.en avant PRIS

1. avant (dans l'espace):

IV.avant de PREDLOG

V.avant que VEZNIK

VI.en avant de PREDLOG

glej tudi charrue

Prevodi za en-avant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

en-avant v slovarju PONS

Prevodi za en-avant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za en-avant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

en-avant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文