ank v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ank v slovarju angleščina»francoščina

4. bank (fuel) → bank up

glej tudi bank up

II.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] GLAG preh.

III.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] GLAG nepreh.

II.bank up GLAG [Brit baŋk -, Am bæŋk -] (bank [sth] up, bank up [sth])

ank v slovarju PONS

Prevodi za ank v slovarju angleščina»francoščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文