Word v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Word v slovarju angleščina»francoščina

1. word (verbal expression):

mot m

2. word (anything, something):

mot m

4. word (promise, affirmation):

I.word-for-word [Brit ˌwəːdfəˈwəːd, Am ˌwərdfɔrˈwərd] PRID

Word v slovarju PONS

Prevodi za Word v slovarju angleščina»francoščina

word-perfect [ˌwɜ:dˈpɜ:fɪkt, Am ˌwɜ:rdˈpɜ:r-] PRID

Word Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文