tableau: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tableau: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tableau <pl tableaux> [tablo] SAMOST m

9. tableau THEAT:

tableau de bord MOTOR
tableau de bord AVIAT, CHEMDFER

glej tudi vieux, galerie

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRID

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] SAMOST m (ž)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRIS

IV.vieux SAMOST m

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

galerie [ɡalʀi] SAMOST ž

Prevodi za tableau: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tableau: v slovarju PONS

Prevodi za tableau: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tableau <x> [tablo] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za tableau: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tableau: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

tableau: iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文