restons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za restons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rester [ʀɛste] + v être GLAG nepreh.

1. rester (dans un lieu):

2. rester (dans une position, un état):

II.rester [ʀɛste] + v être GLAG impers

III.rester [ʀɛste] + v être

glej tudi flan

Individual translation pairs

Prevodi za restons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

restons v slovarju PONS

Prevodi za restons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rester [ʀɛste] GLAG nepreh. +être

II.rester [ʀɛste] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za restons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

restons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文