attendra v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. attendre (processus qui dure) personne:

wait a moment, hang on (a minute) inf

III.s'attendre GLAG povr

IV.attendre [atɑ̃dʀ]

glej tudi ferme, cent2, cent1

I.ferme [fɛʀm] PRID

II.ferme [fɛʀm] PRIS

III.ferme [fɛʀm] SAMOST ž

IV.ferme [fɛʀm]

V.ferme [fɛʀm]

cent2 [sɛnt] SAMOST m

I.cent1 [sɑ̃] PRID (gén)

II.cent1 [sɑ̃] ZAIMEK

III.cent1 [sɑ̃] SAMOST m (quantité)

IV.pour cent PRID

V.cent1 [sɑ̃]

Prevodi za attendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

attendra v slovarju PONS

Prevodi za attendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za attendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

attendra Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文