coupons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za coupons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. couper:

8. couper:

couper le souffle à qn lit, fig

III.se couper GLAG povr

IV.couper [kupe]

glej tudi main, herbe

main [mɛ̃] SAMOST ž

1. main ANAT:

3. main (dénotant le contrôle, la possession):

prendre qn par la main lit, fig

Fraze:

to step down (à in favour Brit of)
to feel sb up inf

I.herbe [ɛʀb] SAMOST ž

II.en herbe PRID

III.herbe [ɛʀb]

IV.herbe [ɛʀb]

coupon [kupɔ̃] SAMOST m

couper-coller [kupekɔle] GLAG preh. INFOR

coupon-réponse <pl coupons-réponses> [kupɔ̃ʀepɔ̃s] SAMOST m

coupé-collé, couper-coller [kupekɔle] SAMOST m INFOR

Prevodi za coupons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

coupons v slovarju PONS

Prevodi za coupons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

coupon [kupɔ̃] SAMOST m

coupon-réponse <coupons-réponse> [kupɔ̃ʀepɔ̃s] SAMOST m

Prevodi za coupons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

coupons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文