‘come v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘come v slovarju angleščina»francoščina

II.come [Brit kʌm, Am kəm] MEDMET (reassuringly)

III.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] GLAG preh.

IV.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] GLAG nepreh.

1. come (arrive):

12. come (be situated):

glej tudi come round

1. come back (return):

‘come v slovarju PONS

Prevodi za ‘come v slovarju angleščina»francoščina

come on → come upon

glej tudi come upon

‘come Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

‘come iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za ‘come v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文