Prevodi za state-run v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za state-run v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.publ|ic (publique) [pyblik] PRID

II.publ|ic SAMOST m

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

carte [kaʀt] SAMOST ž

carte d'accès à bord AVIAT
carte PCI INFOR
carte SCSI INFOR
carte SIM TEL
carte verte ® MOTOR
green card Brit
carte verte ® MOTOR
carte vidéo INFOR
carte vitale INFOR

glej tudi Carte d'identité

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文