froids v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za froids v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd] PRID

II.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd] PRIS

III.froid SAMOST m

1. froid (basse température):

coup de froid METEO

IV.à froid PRIS

V.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd]

VI.froid (froide) [fʀwɑ, fʀwɑd]

glej tudi vengeance, souffler, grand

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] SAMOST ž

III.souffler [sufle]

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

pisse-froid <pl pisse-froid, pisse-froids> [pisfʀwɑ] SAMOST m inf

chaud-froid <pl chauds-froids> [ʃofʀwɑ] SAMOST m

sang-froid <pl sang-froid> [sɑ̃fʀwɑ] SAMOST m

Prevodi za froids v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

froids v slovarju PONS

Prevodi za froids v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

froid(e) [fʀwa, fʀwad] PRID

I.froid [fʀwa] SAMOST m

II.froid [fʀwa] PRIS

sang-froid [sɑ̃fʀwɑ] SAMOST m sans pl

Prevodi za froids v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
cold a. fig

froids Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

froids iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文