marking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marking [Brit ˈmɑːkɪŋ, Am ˈmɑrkɪŋ] SAMOST

glej tudi top, full

1. top (highest):

dernier/-ière
premier/-ière
to get top marks SCHOOL

IV.top <part prés topping; prét, part passé topped> [Brit tɒp, Am tɑp] GLAG preh.

top povr < part prés topping; prét, part passé topped> inf:

il pousse! inf
to be the tops inf, dated
MILIT to go over the top

1. full (completely filled):

complet/-ète
plein à craquer inf

Prevodi za marking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

marking v slovarju PONS

Prevodi za marking v slovarju angleščina»francoščina

marking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

taper à côté inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文