‘excusez-moi’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘excusez-moi’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.forgive <prét forgave, part passé forgiven> [Brit fəˈɡɪv, Am fərˈɡɪv] GLAG preh.

I.officer [Brit ˈɒfɪsə, Am ˈɔfəsər, ˈɑfəsər] SAMOST

II.officer [Brit ˈɒfɪsə, Am ˈɔfəsər, ˈɑfəsər] GLAG preh. MILIT

I.excuse SAMOST [Brit ɪkˈskjuːs, ɛkˈskjuːs, Am ɪkˈskjus]

1. excuse:

1. excuse (forgive):

I.sorry [Brit ˈsɒri, Am ˈsɑri, ˈsɔri] PRID

1. sorry:

+ subj to be sorry if

II.sorry [Brit ˈsɒri, Am ˈsɑri, ˈsɔri] MEDMET

I.listen [Brit ˈlɪs(ə)n, Am ˈlɪs(ə)n] SAMOST

nuisance [Brit ˈnjuːs(ə)ns, Am ˈn(j)usəns] SAMOST

Prevodi za ‘excusez-moi’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi distraire

II.se distraire GLAG povr

II.s'excuser GLAG povr

bêtise [bɛtiz] SAMOST ž

II.s'ennuyer GLAG povr

glej tudi sou, rat

sou [su] SAMOST m

1. sou (petite monnaie):

sou fig
penny Brit
sou fig
cent Am

rat [ʀa] SAMOST m

‘excusez-moi’ v slovarju PONS

Prevodi za ‘excusez-moi’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ‘excusez-moi’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

erreur [eʀœʀ] SAMOST ž

dérangement [deʀɑ̃ʒmɑ̃] SAMOST m

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文