mis… v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mis… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mis (mise) [mi, miz] GLAG pp Les expressions du type mise en boîte, mise à feu, mise à mort sont traitées sous le deuxième élément: on se reportera à boîte, feu, mort etc.

mis → mettre

II.mis (mise) [mi, miz] PRID

III.mise SAMOST ž

IV.mis (mise) [mi, miz]

V.mis (mise) [mi, miz]

glej tudi mettre

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

11. mettre (écrire):

II.mettre [mɛtʀ] GLAG nepreh. VETER ZOOL

III.se mettre GLAG povr

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

Individual translation pairs

Prevodi za mis… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mis… v slovarju PONS

Prevodi za mis… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi mettre

mis [mi] GLAG

mis passé simple de mettre

glej tudi mettre

Individual translation pairs

Prevodi za mis… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mis… Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文