to… v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za to… v slovarju angleščina»francoščina

I.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] DEL infin

II.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] PREDLOG

III.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] PRIS [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə]

buckle to GLAG [Brit ˈbʌk(ə)l -, Am ˈbək(ə)l -]

I.heave to <prét, part passé hove> GLAG [Brit hiːv -, Am hiv -] NAUT (heave to)

II.heave to <prét, part passé hove> GLAG [Brit hiːv -, Am hiv -] NAUT (heave [sth] to)

cotton to GLAG [Brit ˈkɒt(ə)n -, Am ˈkɑtn -] inf Am

I.come to GLAG [Brit kʌm -, Am kəm -] (come to) (regain consciousness)

to… v slovarju PONS

Prevodi za to… v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi from, at-sign, at2, at1

at → at-sign

to… Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to… iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

to… iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文